Mechanismy

Pronájem mechanismů

Společnost VÍTKOVICE Doprava, a.s. nabízí k pronajmutí silniční a železniční techniku na krátkodobý i dlouhodobý pronájem. Mechanismy nabízíme s obsluhou. Pro dlouhodobý pronájem stanovujeme nabídku individuálně.

Dopravu strojů účtujeme podle skutečně najetých kilometrů. Za změnu trasy vynucenou zásahem vyšší moci neneseme zodpovědnost.

Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:

  • 2 doklady totožnosti: občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz
  • Firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  • Plátci DPH: osvědčení o registraci DIČ

KONTAKT

Marek Wróbel, +420 725 928 744, marek.wrobel@vitkovice.cz