Metalografické zkoušení

Metalografické zkoušení

Provádíme ověřování makrostruktury a mikrostruktury, zjišťujeme množství zbytkového austenitu, odolnost materiálu vůči mezikrystalové korozi, provádíme měření mikrotvrdosti, posuzujeme příčiny nejakostní výroby a zjišťujeme příčiny poruch a havárií u strojírenských výrobků. Široká škála druhů zkoušení pokrývá i zkoušení neželezných kovů. Analogické zkoušení provádíme také v provozních podmínkách našich zákazníků.

Naše repliky získávané na vysokotlakém parovodním potrubí přímo na elektrárnách jsou základem odhadu zbytkové životnosti energetických komponentů.

Typy materiálů Zkouška
Hutní a strojírenské výrobky na bázi slitin železa Zkoušení makrostruktury – pomocí leptů (i ve vroucí HCl), sirníkovými otisky, pomocí lomů, zjišťování vad ve svarových spojích, průběhy vláken  
Zkoušení mikrostruktury – mikrostruktura, mikročistota, velikost feritického/austenitického zrna, stanovení velikosti vrstev, oduhličení materiálu, mikrostrukturní rozbor litiny, zkoušení mikrostruktury pomocí replik
Fyzikální a technologické zkoušky - stanovení delta feritu v austenitických materiálech, stanovení množství zbytkového austenitu, zkoušky odolnosti vůči mezikrystalové korozi, zkoušení odolnosti vůči vodíkovému praskání, zkoušení odolnosti vůči praskání v prostředí sulfanu za současného působení tahu nebo ohybu, měření mikrotvrdosti, měření tvrdosti přenosným tvrdoměrem