Nádrže na kejdu

 

Kejda - částečně prokvašená směs pevných a tekutých výkalů hospodářských zvířat zředěná vodou se skladuje ve velkoobjemových nádržích o velkém průměru. Povrch smaltovaných skladovacích nádrží musí odolávat velmi agresivnímu prostředí. Tento typ nádrží je realizován buď bez střechy, nebo s PVC střechou. Dno je betonové a zásobník se k němu kotví pomocí kotevního úhelníku. K plnění a vybírání nádrže se používají kalová čerpadla a k homogenizaci slouží ponorné míchadlo. Dále by nádrž měl mít výpustní hrdlo, přepadové potrubí a žebřík s plošinou. Tyto nádrže se neizolují.

FOTOGRAFIE: Polsko - Kietrz

FOTOGRAFIE: Chorvatsko - Topolík

FOTOGRAFIE: Bělorusko

FOTOGRAFIE: Polsko - Brod Pustara

FOTOGRAFIE: Česká republika - Březí

FOTOGRAFIE: Česká republika - Prusinovice