Pilíře strategie Metal Evolution

METAL EVOLUTION

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou jednou z největších evropských strojírenských skupin. Staví na téměř dvou stoletích znalostí a působení v oboru, který provází civilizaci a poskytuje impulzy pro její rozvoj. Skupina zasáhla takřka do všech oborů lidské činnosti a stála u zrodu třetího největšího města České republiky. Je tedy aktivním účastníkem evoluce – METAL EVOLUTION.

svetlik-jan

Skupina VÍTKOVICE zastřešuje spektrum oborů seskupených nově do tří pilířů tak, aby jejich synergie napříč dceřinými firmami přinášela řešení pro každé zadání našich obchodních partnerů. Strategie METAL EVOLUTION umožňuje klientům lépe pochopit výrobní základnu VÍTKOVIC, která se může pochlubit uzavřeným výrobním cyklem speciální metalurgie, která zahrnuje veškeré dostupné technologie. Zároveň ve druhém pilíři představují VÍTKOVICE výrobky se špičkovým know–how, které umí dodat nejen ve formě výrobků, ale i s inženýringovou podporou, a to včetně řešení celé dodávky na klíč. Nově definované jsou ve strategii služby, které zahrnují již známé montáže a údržby, ale zároveň ukazují technicky nové kování slitin titanu, niklu a řadu dalších technologií třetího tisíciletí. Naše dokončené akvizice a investice do technologií 3. tisíciletí nás předurčují pro roli EPC kontraktora. Jsme partnerem s moderním výrobním zázemím, s globálním dosahem a současně s odpovědností k sobě i svému nejbližšímu okolí. Věříme vizím a umíme je proměnit ve skutečnost.

UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS

Představte si výrobní cyklus, kdy máme plně v rukou celý výrobní proces od výroby tekutého kovu, přes výrobu odlitků a výkovků, obrábění a finální montáž. Jsme jedna z mála firem, která se může pochlubit uceleným technologickým cyklem. Vše zvládneme vlastními silami a z vlastních zdrojů. Tento uzavřený cyklus aplikujeme v naší strojírenské skupině. Vstupní náklady, termíny a kvalitu dodávky tak máme pod důkladnou kontrolou, což nám umožňuje udržení konkurenceschopnosti na současných světových trzích.

PRODUKTY S VLASTNÍM KNOW-HOW

Strojírenská skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP se od nepaměti zabývá dodávkami produktů dle vlastního technického řešení. Díky uzavřenému výrobnímu cyklu zahrnující návrh, výrobu i montáž, dokážeme pokrýt všechny nezbytné požadavky, které jsou potřebné k dodávkám daných produktů. To vše s využitím svých vlastních projekčních a projektových týmů, které při vývoji a realizaci využívají špičkových technologií zaručující vysokou spolehlivost danou i originálním technickým řešením.

SLUŽBY

Naše technologie, profesionální týmy, špičkové know-how, výzkum a dlouholetá tradice poctivé práce vytváří ideální předpoklady pro poskytování kvalitních služeb pro naše zákazníky. Spektrum našich služeb je široké, jejich poskytováním se snažíme zlepšovat životní podmínky a zvyšovat úroveň Vaší konkurenceschopnosti.

Brožura METAL EVOLUTION

Strategie metal evolution