Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

VÍTKOVICE ponad 40 lat produkują i dostarczają dla odbiorców krajowych i na eksport wielkopojemnościowe zbiorniki, skręcane z blach emaliowanych własnej produkcji. Blachy te są podstawowym elementem konstrukcyjnym i stanowią charakterystyczny rys vitkovickich oczyszczalni ścieków HYDROVIT®. Oczyszczalnie ścieków są kompleksami technologicznymi, które oczyszczają ścieki komunalne, przemysłowe i rolnicze oraz oddają uzdatnioną wodę spełniającą rygorystyczne parametry ekologiczne z powrotem przyrodzie.

Proces uzdatniania w naszych oczyszczalniach jest oparty na dokładnym mechanicznym oczyszczaniu wstępnym i dalej biologicznym oczyszczeniu poprzez długookresową aktywację i stabilizację osadu. Wysoka efektywność usuwania substancji organicznych przy równoczesnym znacznym obniżeniu zawartości związków azotu, osiągana jest za pomocą kombinacji nitryfikacji i denitryfikacji. Na życzenie odbiorcy można dodatkowo zastosować technologię chemicznego usuwania fosforu i innych pierwiastków lub związków chemicznych. Oferujemy kompleksowe usługi, długoletnie doświadczenie i własne know-how przy realizacji kompleksów technologicznych lub biologicznych komponentów oczyszczalni ścieków, które są wynikiem współpracy z czołowymi specjalistami od gospodarki wodnej. Nasza spółka ma dla programu dostaw oczyszczalni ścieków, własne służby projektowe, konstrukcyjne, produkcyjne, dostawcze i serwisowe.

Dla ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych dostarczamy typowe biologiczne oczyszczalnie ścieków:

  • Oczyszczalnie ścieków HYDROVIT® SBR - zbiornik pojedynczy z trybem pracy nieciągłej z wydajnością 500 - 2000 RLM.
  • Oczyszczalnie ścieków HYDROVIT® SI - zwarta oczyszczalnia kompaktowa z wydajnością 2000 - 10 000 RLM.
  • Oczyszczalnie ścieków HYDROVIT® P - swobodny zestaw zbiorników biologicznych typu P z wydajnością 5 000 - 50 000 RLM