Odlitky

Výroba odlitků

Výroba odlitků je realizována v naší slévárně, kterážto se řadí k hutním provozům firmy VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a má již více než 120 letou tradici ve výrobě ocelových odlitků.Svými kapacitními možnostmi z pohledu hmotnosti a rozměrů odlitků patříme mezi největší slévárny v Evropě a naše technologické možnosti na poli výroby ocelových odlitků zcela jistě patří mezi světovou špičku v čemž nám je nápomocen také software MAGMASOFT, jenž je využíván pro stanovení nejoptimálnější tehcnologie výroby každého odlitku. Roční výrobní kapacita slévárny je 14 kt ocelových odlitků, jenž jsou uplatňovány v rozmanitých oborech průmyslu a to v cementářství, těžkém hutním průmyslu ( válcovny, lisovny, kovárny, slévárny slitin ), lodním průmyslu,Off Shore, energetice a těžebním průmyslu.

Produkce odlitků z pohledu materiálů je nesmírně rozmanitá a sice od uhlíkovo-manganových ocelí,nízko a středně legovaných ocelí, či jemnozrnných ocelí,až po vysocelégované typy oceli.Veškěrý objem oceli, kterážto je určena pro naše odlitky, prochází fázi sekundární metalurgie ať již VD, či VOD. Maximání rozměr odlitku je prakticky dán naším největším kesonem ( formovací jámou ), jenž má rozměry 35x8x5 m, s tím , že celkový počet kesonů je osm. Maximální hmotnost odlitku z pohledu tekuté hmotnosti, jenž se v naší slévárně vyrábí je 370 tun

Pro vlastní formování používáme chromitové a křemičité ostřivo jen té nejvyšší kvality, jakožto pojivo pak furanovou pryskyřici.Před a v průběhu formování každého odlitku je formovací směs testována na její aktuální mechanické, tepelné a otěrové vlastnosti a to v naší vlastní laboratoři formovacích směsí. Součástí slévárny je také čistírna, kde je prováděno čištění odlitků prostřednictvím brousícího automatu ANDROMAT, ručního broušení, tryskáním v brokovém tryskačí, máme možnost také úpravu povrchu pískováním.

V provoze čistírny provádíme také tepelné zpracování na celkem 5 moderních pecních agregátech a to jako normalizační a homogenizační žíhání, tak popouštění. Kalení do oleje, či vody, stejně tak jako rozpouštěcí žíhání našich odlitků je realizováno v provoze kovárny.V našich moderních pecních agregátech se pohybujeme v maximálním rozptylu teplot +/- 5°C a pro řízení procesu tepelného zpracování používáme kromě pecních termočlánků také termočlánky umístěné přímo na povrch odlitku z titulu získání co nejrelevantnějších datových údajů. Testování mechanických vlastností, stejně tak jako četných typů makro a mikrostrukturního šetření našich odlitků provádíme v sesterské společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER.

Odlitky pro válcovací tratě

Tento segment výroby je určen převážně pro výrobu válců profilové válcovací tratě a válcovací tratě pro výrobu bezešvých trub.

Odlitky pro lodní průmysl

Program lodní průmysl představuje zejména odlitky pro specifický kormidélní systém tzv. Azipod. Jedná se o odlitky, jenž jsou vnitřní součástí tohoto kormidlového, dieselelektrického systému, jenž je používán jak u běžných turistických lodích, tak například u ledoborců.

Odlitky pro lisy a kovadla

Tento tradiční segment výroby odlitků v naší slévárně zahrnuje výrobu dílů jak pro hydraulické, či mechanické lisy (spodní, horní a pohyblivé traverzy, stojany lisů, ozubená kola), tak pro mechanické, hydraulické a kombinované buchary.

Odlitky pro hydro průmysl

Obor "Hydro" na poli výroby odlitků je představován zejména díly pro vodní turbíny a to jak Francisovy (odlitky koruny a kruhu), Kaplanovy (náboj, servoválec), či díly pro přečerpávací elektrárny (rozváděcí kola).

Odlitky pro hutní průmysl

Tento segment odlitků zahrnuje válcovací stojany ať již ve formě monolitu, či montážního celku sestávájícího se z několika smotnovaných, či svařených odlitků, dále pak ložisek a pánví pro struskové hospodářství pro zpracovatelé neželezných rud a slitin.

Odlitky pro cementářský průmysl

Odlitky dílů jenž jsou součástí rotačních cementářských pecí – nosné kruhy hladké i zubaté, nosiče kladek, kladky a čela mlýna.