Ozubení a převodovky

Převodové skříně

Konstrukční návrh převodových skříní se děje dle požadavků odběratele na základě jeho podkladů, podmínek a vstupních údajů. Tento design převodových skříní odpovídá nejnovějším poznatkům vývoje ozubení a děje se za použití konstrukčních výpočtových programů. Výroba dílů převodových skříní je zajišťována na moderním strojním vybavení včetně tepelného zpracování, při použití broušení ozubení, jeho proměření a vystavení závěrečného zkušebního protokolu. Firma je garantem použití nejnovějších technologií při výrobě převodových skříní a ozubených dílů.

PS pro energetiku

 • Pro materiálovou dopravu, pohony pásů dopravníků
 • Pro zařízení úpraven uhlí , ventilátorové mlýny, drtiče, třídiče

PS pro povrchovou těžbu

 • Pro velkostroje (pohon kolesa, pohon otoče stroje, pohony pojezdu stroje, pohon zdvihu výložníků, pohony pásových dopravníků)
 • Pro pásovou dopravu

PS speciální pro různé průmyslové použití:

 • PS pro cementárny
 • PS pro cukrovary (mletí cukrové řepy, třtiny)
 • PS pro metalurgii (pro tažné stolice, hřebenové stolice, pohon nůžek, válcovací tratě, skipové vrátky)
 • PS pro koksárenství, pojezdy vozů, výtlačných a sázecích tyčí
 • PS pohonu obráběcích strojů
 • PS pro lodní průmysl, pohony lodních vrátků
 • PS jeřábů

Náhradní díly PS:

 • Ozubená kola
 • Pastorkové hřídele
 • Ozubené věnce

Zabýváme se výrobou ozubení, jako náhradních dílů převodovek nebo dodávkami ozubených kol, pastorků, ozubených hřídelí, ozubených věnců, hřebenových válců, zubových spojek s povrchovou úpravou ozubení – cementování, kalení. Výroba těchto náhradních dílů je pro různá odvětví a obory průmyslu, jako jsou cementárny, koksovny, cukrovary, ocelárny, lodní průmysl. Dosažený stupeň přesnosti ozubení dokladujeme protokolem z vlastního měřícího centra KLINGELNBERG.

Speciální vstupy

 • globoidní soukolí
 • kuželová soukolí

Součástí těchto dodávek je zaměření výroby na speciální typ spirálního kuželového vstupu a to až do průměru 2,5 m. Tato speciální výroba využívá veškeré současné technologické možnosti a to od opracování povrchu v 5D, po cementaci a kalení do průměru 3m až po konečné opracování povrchu.