Přístavba části haly společnosti VOP CZ s.p.

Přístavba části haly společnosti VOP CZ s.p.

Novostavba

Objednatel:VOP CZ s.p.
Místo stavby:Šenov u Nového Jičína
Realizace:04/2013 - 10/2013
Finanční objem:46,4 mil. Kč bez DPH

Jedná se o přístavbu haly o rozměrech 97 x 15m s výškou 8m, která slouží jako zámečnicko-svářečské pracoviště. Přístavba navazuje na stávající obvodový plášť haly č. 79. Z důvodu nutnosti vybudování obslužné pojezdové plochy o šířce 4,5m okolo objektu přístavby, byl částečně upraven stávající objekt č. 13 odbouráním obvodové stěny do hloubky 1,5m. Ze stejného důvodu byl na západní straně objektu přesunut technologický most pro vedení inženýrských sítí a oplocení do nové polohy. Přístavba haly k objektu č. 67 rovněž slouží jako zámečnicko-svářečské pracoviště. Tvoří ji hala o rozměrech 93 x 36m s užitnou výškou 11m. Dostavba pokračuje částí sociálního zázemí – zděného objektu o rozměrech 12 x 10m s výškou objektu 7m. Přístavba navazuje na stávající obvodové zdi provozní haly č. 67 a objektu č. 37. Východní strana objektu je opatřena technologickým energomostem pro vedení inženýrských sítí.

Fotografie