Projektové a inženýrské služby

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Společnost zajišťuje realizaci investičních záměrů na klíč (EPC kontrakt) v různých odvětvích průmyslu. Společnost poskytuje investorům komplexní projektové a inženýrské služby jako při výstavbě nových, tak při modernizaci stávajících výrobních provozů a to od předprojektové přípravy, přes všechny fáze projektových a inženýrských služeb až po uvedení díla do provozu. Společnost zaměstnává kvalifikovaných a zkušených projektantů, jejichž praxe zaručuje kvalitní inženýrskou a poradenskou činnost.

OBLASTI ČINNOSTÍ

 • chemický průmysl
 • zpracování ropy a plynu
 • ekologie
 • dřevařský průmysl
 • zpracování stavebních hmot

Technologické procesy

 • Úprava a zpracování zemního plynu
 • Atmosférické destilace ropy
 • Vakuová destilace ropy
 • Výroba asfaltů
 • Rafinerie na zpracování těžké ropy - výroba destilačního (primárního) asfaltu
 • Dělení uhlovodíkových plynů z rafinerských procesů
 • Odsíření uhlovodíkových plynů z rafinerských procesů
 • Stripování kyselých vod rafinérských provozů
 • Sběr a zpracování odplynů z rafinérských a petrochemických provozů, likvidace odplynů na polních hořácích a rekomprese stanice odplynů
 • Blendovací stanice ropných produktů (benzín, nafta, olejů)
 • Technologie pro odstraňování vody z ropných produktů (i stopové množství)
 • Revamp rafinérských jednotek (destilační, hydrogenační jednotky a jiné)
 • Úprava a čištění spalin ze spalovacích procesů - odsíření a NOx (SCR a SNCR)

Energetické a pomocné provozy:

 • Úpravny vody pro průmyslové účely
 • Výroba a rozvody upravené a kotlové vody
 • Výroba a rozvody energetických a pomocných médií
 • Cirkulační centra chladící vody (úprava, chlazení, čerpací stanice, potrubní rozvody)
 • Příjem, skladování, expedice kapalných ropných produktů
 • Stáčecí a plnící stanice automobilových, železničních cisteren a lodních tankerů (kapalné ropné produkty, LPG, LNG)
 • Skladování chemikálií a pomocných látek
 • Skladovací sila pro granuláty PE, PP a jiné Technologie výroby CNG, LNG, LPG Terminály kapalných ropných látek, CNG, LNG, LPG, Kogenerační jednotky, Energetické zpracování komunálního odpadu a biomasy