Průmyslová automatizace

Řídicí systémy, měření a regulace, pohony a silnoproud pro strojně technologické celky

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. poskytuje služby a řešení průmyslové automatizace. Tento obor úspěšně rozvíjí díky silnému technologickému zázemí, know-how a aktivitám ostatních společností holdingu VÍTKOVICE, zejména v oblastech těžkého průmyslu jako jsou energetika, metalurgie, těžba a zpracování surovin. Realizační tým se podílí na projektu ve všech jeho fázích života, tj. od přípravných studií, přes detail design, tvorbu aplikačního software, montáže, uvedení do provozu a hot-line servis.

Systémy pro řízení technologií v energetice

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie elektráren a tepláren, jako jsou:

 • Kotle
 • Kogenerační jednotky
 • CHÚV, demistanice
 • Napájecí, oběhové stanice
 • Plynové, mazutové hospodářství
 • Doprava paliva, strusky, popelovin
 • Odsíření, odprášení, snížení NOx
 • Ekologický monitoring

Systémy pro řízení technologií v metalurgii

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie oceláren a válcoven, jako jsou:

 • Kontilití
 • Obloukové pece
 • Pánvové pece
 • Odprášení
 • Ohřívací pece
 • Válcovací tratě
 • Frézovací linky
 • Mořící linky
 • Zušlechťovací pece

Systémy pro řízení technologií v surovinovém hospodářství

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie koksárenské výroby, jako jsou:

 • Uhelná služba
 • Koksárenská baterie
  • Sypané
  • Pěchované
 • Obslužné stroje
 • Hasící věže, hydroinjektáž
 • Mletí, kalibrace koksu
 • Vážní systémy
 • Expedice
 • Čištění koksárenského plynu
 • Odsíření koksárenského plynu
 • Pračky benzolu

Systémy pro řízení technologií čistíren odpadních vod

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie čistíren odpadních vod:

 • Projektování
 • Aplikační SW pro ŘS a SCADA
 • Realizace
 • Uvedení do provozu

Měření a regulace

Poskytujeme řešení a dodávky pro soubory měření a regulace v rozsahu:

 • Projektová dokumentace
 • Polní instrumentace (snímače, převodníky, analyzátory)
 • Akční členy (motory, měniče, servopohony)
 • Rozváděče
 • Kabeláž, sítě
 • Montáž
 • Oživení, uvedení do provozu

Dodávky elektro

Poskytujeme řešení a dodávky pro soubory elektro v rozsahu:

 • Projektová dokumentace
 • Rozváděče
 • Kabeláž
 • Montáž
 • Oživení, uvedení do provozu

Řídicí systémy

Poskytujeme řešení a dodávky pro soubory ASŘ v rozsahu:

 • Návrh HW
 • Součinnost při návrhu algoritmů, matematické modely
 • Tvorba aplikačního SW pro PLC včetně diagnostických systémů
 • Tvorba aplikačního SW pro HMI a SCADA systémy
 • Sítě, komunikace, vzdálený přístup
 • Oživení, uvedení do provozu
 • Zaškolení operátorů

Informační systémy pro energetiku a těžký průmysl (MES)

Poskytujeme řešení a realizaci informačních systémů v rozsahu:

 • Plánování, rozvrhování a optimalizace výroby
 • Technologická příprava výroby
 • Plánování a řízení jakosti
 • Optimalizace skladových zásob a výrob
 • Identifikace a sledování toku výroby a výrobních operací
 • Sledování a dispečerské řízení výroby
 • Reporting – vyhodnocování výroby
 • Integrace s podnikovými IS

Navrhujeme a realizujeme Informační systémy výroby v celém životním cyklu (life cycle):

 • Funkční analýza
 • Návrh platformy a programových modulů
 • Detailní specifikace
 • Implementace
 • Uvedení do provozu
 • Zaškolení uživatelů
 • Servicedesk/helpdesk (24/7)

Datasheet Koksovna