Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích

Rekonstrukce

Objednatel:Metrostav a.s.
Místo stavby:Ostrava - Vítkovice
Realizace:11/2012 - 06/2013
Finanční objem:61,5 mil. Kč bez DPH

Část díla: dodávka a montáž ocelové konstrukce na objektech:

  • SO 019 - rekonstrukce východní tribuny
  • SO 022 - skladovací hala
  • SO 031 - rekonstrukce osvětlovacích věží

V první fázi byla započata výstavba východní tribuny. V prosinci 2012 bylo zahájeno navážení prvků ocelové konstrukce, kterou tvořilo osmnáct ocelových rámů ve tvaru srpu. Každý rám byl na stavbě svařován ze dvou kusů, každý kus byl nadrozměrný pro silniční přepravu. Po svaření byl rám z ležaté polohy zvednut do svislé a posazen pásovým jeřábem na dvojici základových patek. Rámy byly mezi sebou následně propojovány hlavní ocelovou konstrukcí. Následovala montáž lávek, střešní nosné konstrukce a opláštění stěn a střechy. Práce probíhaly současně s montáží prefa dílců lavic, zděním vestavků a montáží podhledů. Na závěr byly provedeny opravné nátěry pohledových ploch. Tribuna slouží pro 5 tisíc sedících diváků a je navržena tak, aby v dalších etapách výstavby mohla být dopojena na stávající západní tribunu novou severní a jižní částí.

V březnu 2013 byla sestavena ocelová část skladovací haly. Prvky jsou v žárovém pozinku. Jedná se o lehkou konstrukci zastřešení s trubkovými sloupy a vazníky, střešní plášť je tvořen lakovanými trapézovými plechy. Ke konstrukci zastřešení patří také dvouramenné schodiště, opláštěné tahokovem, které slouží pro přístup do druhého podlaží betonové části skladovací haly.

V dubnu 2013 byla realizována oprava a zesílení 4 osvětlovacích věží. Každá z věží byla ve spodní části otryskána a zesílena navařením dělených trubek většího průměru na stávající trubky. Na věžích byly provedeny výměny podlah plošin, doplněny bezpečnostní prvky zábradlí a žebříků. Celé věže byly mechanicky očištěny a povrch opatřen novým trojvrstvým nátěrem. Práce ve výšce až 50m nad zemí byly prováděny horolezeckou technikou.

Fotografie