Rekonstrukce velkých energetických zdrojů

Komplexní rekonstrukce velkých energetických zdrojů

Věnujeme se komplexní obnovou dožívajících energetických zdrojů z hlediska ukončení životního cyklu daného zdroje, prodloužením jeho životnosti, zlepšení technicko-ekonomických provozních dat a ekologizací těchto stávajících energetických zdrojů. V této oblasti nabízíme komplexní služby od zpracování koncepčního návrhu revitalizace energetického zdroje včetně prověření zbývající životnosti jednotlivých komponent elektrárny, přes zpracování všech stupňů projektové dokumentace, výroby, demontáží, montáží a uvedení do provozu.

V rámci obnovované technologie jsme schopni aplikovat pokročilé technologie sledování zbytkové životnosti kritických technologických uzlů, dálkového monitorovacího systému. Samozřejmostí je možnost záručního i pozáručního servisu.