Služby

image

Modernizace technologických linek

Dodávky strojírenských, hutních a zpracovatelských technologií určených pro modernizace a rekonstrukce průmyslových podniků. Jde o široké spektrum činností, které zahrnují projekční a konstrukční práce, vlastní výrobu, dodávky a montáže, autorský a technický dozor.

Údržba a pronájmy

Údržbu, servis a opravy zařízení poskytujeme pro obory metalurgie, strojírenství a energetiky. Disponujeme vybavením a zkušenostmi v oblasti prevence, diagnostiky zařízení a máme zkušenosti z provádění servisních činností. Nabízíme systémy preventivní údržby, inspekce a revize, včetně provádění údržby v rozsahu středních oprav, generálních oprav a modernizací.

Zpracování speciálních slitin

V rámci svých služeb nabízí skupina VÍTKOVICE zpracování speciálních korozivzdorných ocelí a speciálních slitin na bázi titanu a niklu. Tyto tzv. superslitiny se využívají v extrémních podmínkách, proto jsou velmi složité na výrobu a zpracování. Unikátní technologie radiálního kování nám umožňuje produkovat výkovky z těchto slitin v nejlepší možné kvalitě.

CNG Program

Soubor zařízení a výrobků tzv. mobilní plynovody pro zásobování dopravních prostředků, neplynofikovaných oblasti a technologií a jako záložní zásobníky plynu pro tzv. "rychlé nasazení" v případě havárií, katastrof a mimořádných událostí. Přestavby silničních a železničních vozidel.

Technické expertizy

Vlastníme celosvětově uznávanou akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří. Komplexní zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků podle mezinárodních standardů (EN, ISO, ASTM, ASME Code, atd.) v sobě zahrnuje i poradenskou činnost a spolupráci s renomovanými přejímacími společnostmi z celého světa. Matematické modelování zaměřené na statické, dynamické a teplotně – dilatační analýzy.

Informační technologie, průmyslová automatizace

Informační a komunikační technologie (ICT) mají zásadní význam pro každý obor podnikání. Bez nich se v dnešní době neobejde žádná společnost. Zákazníkům poskytujeme komplexní řešení integrující aplikační software, HW infrastrukturu, komunikace, bezpečnostní řešení, zajištění provozu a služby spojené s projekcí systémů a jejich implementací.