Smaltované nádrže

 

Nadzemní nádrže šroubované ze smaltovaných plechů jsou vyráběny ve společnosti VÍTKOVICE od roku 1966. Díky vysoké kvalitě technologie výroby, bohatým zkušenostem a dobrým referencím vyváží naše společnost VÍTKOVICE ENVI a.s. výrobky a technologie do celého světa.

Smaltování je velmi kvalitní formou protikorozní ochrany kovů.  Smalt je křemičitá tavenina, která vytvoří na kovu celistvý ochranný povlak hladkého a lesklého charakteru.

Smaltované nádrže lze použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice.

Plášť nádrže je sestaven z oboustranně smaltovaných plechů spojených šroubovými spoji a utěsněných trvale pružným  tmelem. Plášť je vyztužen úhelníky. Dno tvoří nejčastěji železobetonová deska, případně je dno ocelové svařované nebo šroubované ze smaltovaných plechů. Příslušenstvím nádrže, které je určeno účelem použití nádrže, jsou revizní vstupy, žebříky, plošiny, schody, pomocné a technologické konstrukce, potrubí, míchadla, čerpadla, tepelná izolace, uzemnění apod. Nádrž může být zakryta střechou.

VLASTNOSTI SMALTOVANÝCH NÁDRŽÍ

  • vynikající antikorozní vlastnosti smaltu
  • bezkonkurenční trvanlivost
  • ověřená životnost nádrží více než 40 let
  • vysoká otěruvzdornost a chemická odolnost
  • vysoká variabilita konstrukčního řešení pláště (průměr, výška, napojení potrubí) a umístění technologických zařízení (čerpadla, míchadla, vytápění)
  • velmi rychlá výstavba

MOŽNOSTI POUŽITÍ