Společensky odpovědná firma

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP – společnost odpovědná ke své budoucnosti i k budoucnosti svého okolí

Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP patří neodmyslitelně k Moravskoslezskému kraji a jeho krajskému městu Ostrava. Již od počátku své existence VÍTKOVICE ovlivňují život lidí v regionu a cítí za ně spoluzodpovědnost. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů kraje a firmou, která přispívá k unikátnímu a nezaměnitelnému rázu regionu.

Aktivity skupiny v rámci společenské odpovědnosti odrážejí její klíčové hodnoty, jimiž jsou vzdělanost, kreativita, inovace, tradice a hrdost na Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele.

Klíčový projekt

Projekt Nové Vítkovice zahrnuje revitalizaci tzv. Dolních Vítkovic – průmyslového areálu s živým, rostoucím průmyslovým zázemím na jedné straně, na druhé straně s národní kulturní památkou „Důl Hlubina, koksovna a Vysoké pece Vítkovic", která je od roku 2008 na seznamu Evropského kulturního dědictví. Cílem projektu je zachovat průmyslové dědictví, avšak dát prostoru nový, moderní a užitečný obsah – zejména v podobě vzdělávacích a kulturních aktivit. Nové Vítkovice však nezahrnují jen lokalitu Dolní Vítkovice. Otevírají prostor pro přeměnu velkého území Ostravy podél řeky Ostravice.

V rámci svých CSR aktivit skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP:

 • Investuje do chytrých projektů na podporu vzdělanosti jako je udělování prospěchových stipendií na podnikové VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE nebo iniciací vzniku Malého a Velkého světa techniky, které podporují zájem o svět a o vzdělání, v objektech Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice
 • Investuje do inovací prostřednictvím implementace moderních technologií, vědecko-výzkumné spolupráce i zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců
 • Investuje do rozvoje a implementace technologií šetrných k životnímu prostředí – například do rozvoje technologií na stlačený zemní plyn (CNG), které využívá firemní flotila
 • Investuje do rozvoje Moravskoslezského kraje nejen vytvářením pracovních míst, ale i podporou aktivit významných pro místní komunitu – ať už jsou to aktivity sportovní (podpora HC Vítkovice, FC Baník, Zlatá tretra) nebo společenské (podpora festivalu Colours of Ostrava, organizace firemního Dne otevřených dveří).

OCENĚNÍ 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je v oblasti CSR držitelem následujících ocenění:

 • Národní cena ČR - Společenský odpovědná firma VÍTKOVICE, a.s. 2010
 • Dolní oblast Vítkovice -  „Evropské dědictví" MK ČR – 2008
 • DOV – evropská destinace nejvyšší kvality – EDEN 2011
 • Odpovědný leader CSR 2011, VÍTKOVICE, a.s. – Ing. Jan Světlík, předseda představenstva
 • Manažer roku 2012 – Ing. Jan Světlík, předseda představenstva VÍTKOVICE 
 • Multifunkční aula Gong – stavba roku 2012 – Statutární město Ostrava;
 • Cena Grand Prix – Gong 2012 MSK
 • Cena Best of Realty - Ing. Jan Světlík – zvláštní cena poroty 2012, projekt Nové Vítkovice
 • Multifunkční aula Gong – stavba roku 2013 – ČR
 • Europa Nostra Awards – Special Mention of the Jury – 2014
 • European Design Awards – 2014 – Gong