Tísňové linky

Informační systémy pro podporu příjmu tísňových volání 

Naší klíčovou kompetencí jsou znalosti a vlastní řešení pro příjem tísňového volání, jeho vytěžení a následné operační řízení. Nabízíme úplnou sadu řešení včetně administrativní podpory. 

Tísňová linka 112 – TCTV112

 • kompletní pokrytí území České republiky stejnou úrovní kvality služeb,
 • vzájemné sdílení informací a funkční zálohování mezi Centry tísňového volání,
 • úzká integrace s informačními a komunikačními systémy pro operační řízení složek Integrovaného záchranného systému,
 • přenos dat mezi Centry tísňového volání a středisky složek Integrovaného záchranného systému,
 • zpracování automatizovaného tísňového volání z vozidla - eCall,
 • lokalizace volání z pevných linek i mobilních telefonů,
 • nahrávání hovorů a jejich sdílení s ostatními složkami,
 • podpora příjmu tísňových volání v cizích jazycích, dohled nad systémem 24/7,
 • nasazeno u konkrétního zákazníka, 9 let v provozu v ČR,
 • velmi dobrá integrace s telefonií a lokalizace volání (ČR standard),
 • integrace eCall,
 • kvalitní vyhledávání v místopisných datech.

Datasheet

Operační řízení Zdravotnické záchranné služby – ZZS

Informační systém ZZS je moderním nástrojem pro informační podporu činností Zdravotnické záchranné služby. Zajišťuje podporu dispečerské činnosti, záznamu o výjezdu, vykazování pojišovnám atd. Umožňuje efektivní spolupráci a sdílení relevantních informací s ostatními složkami IZS, především díky integraci se systémem TCTV 112.

STANDARDNÍ MODULY:

 • Příjem a zpracování tísňového volání – Call Taker
 • Vyslání a řízení výjezdových skupin – Operační řízení
 • Datová komunikace s vozidlovým počítačem
 • Práce s mapou (GIS), sledování polohy vozidel.
 • Záznam o výjezdu, vedení knihy jízd
 • Tvorba dávek pro pojišovny
 • Řízení skladů
 • Vykazování - statistiky
 • Plánování výjezdových skupin

PŘÍNOSY

 • Zrychlení procesů příjmu a zpracování událostí
 • Efektivní nástroj pro řízení výjezdových skupin
 • Integrace s externími informačními systémy.

Datasheet

Operační řízení Městské policie

Informační systém Městské policie (ISMP) je novým, moderním nástrojem pro efektivní podporu agend Městské policie. ISMP zajišťuje podporu dispečerské činnosti, plánování, operativního řízení a přímého výkonu služby. Umožňuje efektivní spolupráci a sdílení relevantních informací se složkami IZS a dalšími organizacemi.

AGENDY

 • operativní řízení
 • plánování a řízení sil a prostředků
 • příjem a zpracování oznámení (výzvy)
 • příjem a zpracování událostí
 • správa kontaktů (osob a organizací)

VLASTNOSTI

 • intuitivnost, přehlednost
 • přizpůsobivost (dle potřeb, procesů a struktury MP)
 • uživatelská přívětivost (grafické prvky, komfort)
 • dostupnost (centrální datový sklad, přístup pomocí klientů)
 • modulárnost
 • bezpečnost (právy řízený přístup)
 • spolehlivost, auditovatelnost
 • optimalizováno pro WIN 7, plně funkční na WIN XP, Vista
 • SOA architektura (webové služby)

Datasheet