Úprava a zpracování materiálů

Úprava a zpracování materiálů

Tradiční obor, který zahrnuje dodávky skládkovacích systémů pro manipulaci sypkých hmot, koksoven a vysokých pecí.

Skládkovací systémy a úpravny rud

Skládkovací systémy a úpravny rud zahrnují především manipulaci s materiálem, do které patří především skládkové stroje (zakladače, naběrače, kombinace předešlých strojů, shrnovače), dále pak dopravníky a mlýny uhlí. Koksovny zahrnují strojní vybavení pro oba druhy provozů výroby koksu (pěchovací a sypný provoz) a zároveň strojní zařízení pro obsluhu koksovacích baterií. Vysoké pece zahrnují dodávky nejen plášťí pece, ale i vyzdívky, chlazení, ocelové konstrukce, zavážecí zařízení pece (zde patří skipové výtahy, jámy, sazebny, ohřívače větrů včetně potrubí a dmyšných souprav), plynočistírny (suché se šnekovými podavači a uzávěry a mokré kde jsou použity skrubry a venturiho pračky.