Válcovny

Válcovny

Nabízíme kompletní dodávky pro válcovny, zejména modernizace teplých úseků válcoven tlustých plechů a válcoven těžkých profilů. Rozsah dodávek zahrnuje vše od studií a konzultačních služeb pro investory až po dodávky jednotlivých technologických zařízeni nebo technologických celků na klič. Komplexní služby pokrývají design, dodávky zařízení, supervizi na staveništi, uvádění do provozu a školení obsluhy. Zákazníci oceňují zejména robustní řešení a bezporuchový provoz. Technická řešení vždy vycházejí z konkrétních potřeb zákazníka a opírají se dlouholeté zkušenosti.