Velkostroje a jeřáby

VELKOSTROJE, JEŘÁBY

V rámci dodávek ocelové konstrukce velkostrojů a jeřábů nabízíme konstrukce pro speciální stroje na povrchovou těžbu, zakládání uhlí a jeřábů.

Tento typ ocelové konstrukce se vyznačuje zvýšeným stupněm dynamického i statického zatížení, spojenou s vysokou přesností strojního opracování u jednotlivých částí strojů zajištěnou dceřinými společnosti VMG.

V prostorných výrobních halách jsme také schopni zajistit předmontážní kontrolní sestavy dílčích komponent strojů, abychom zabránili případným komplikacím při montáži na stavbě.