Ventilátorové mlýny

Ventilátorové mlýny

Základním segmentem oboru energetika jsou rekonstrukce stávajících a dodávky nových ventilátorových mlýnů práškových granulačních kotlů tepelných elektráren. Součástí dodávek na klíč jsou komplexní služby a servis s ucelenou logistikou i spolupráce s renomovanými českými a zahraničními firmami, doplňujícími komplexnost dodávek kotelen. Významná je rovněž dlouholetá a neustále se rozšiřující spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami v ČR (např. v oblasti materiálového inženýrství, diagnostiky, optimalizace spalovacích procesů). Nedílnou součástí nabídky je komplexní pozáruční servis po dobu životnosti energetických zařízení.