vodní díla

Vodní díla

Montáže a opravy hydrotechnických zařízení vodních děl a to zejména:

  • plavebních komor, uzávěrů a segmentů,
  • dokových vrat a hradicích konstrukcí,
  • velkoprůměrových přivaděčů vodních elektráren,
  • přečerpávací vodní elektrárny.