Výroba zkušebních těles

Výroba zkušebních těles

Zabezpečujeme výrobu zkušebních těles z dodaných zkušebních vzorků zákazníků v souladu s podmínkami a požadavky stanovenými v technických normách nebo technických specifikacích zákazníků.