Vysoké pece

Vysoké pece

Vysoké pece zahrnují dodávky nejen plášťí pece, ale i vyzdívky, chlazení, ocelové konstrukce, zavážecí zařízení pece (zde patří skipové výtahy, jámy, sazebny, ohřívače větrů včetně potrubí a dmyšných souprav), plynočistírny (suché se šnekovými podavači a uzávěry a mokré kde jsou použity skrubry a venturiho pračky.