Zbiorniki emaliowane

Zbiorniki emaliowane

Naziemne zbiorniki skręcane z blach emaliowanych są produkowane w spółce VÍTKOVICE ponad 40 lat. Zbiorniki emaliowane można wykorzystać do magazynowania materiałów płynnych i sypkich. Zbiorniki są także podstawowym elementem budowlanym technologicznych systemów środowiskowych, jakimi są oczyszczalnie ścieków i biogazownie. EMALIA jest jednolitą, gładką i błyszczącą powłoką szkła krzemianowego wtopionego w metal.

Emalia jest dwuwarstwowa i wypalana jest w piecu o trybie pracy ciągłej przy temperaturze ponad 800 °C. Stalowy cylindryczny płaszcz zbiornika jest zbudowany z obustronnie emaliowanych blach, które połączone są specjalnymi śrubami i uszczelnione na stałe elastycznym silikonem. Materiał łączący i akcesoria płaszcza są wyposażone w pokrycie ochronne. Gabaryty zbiorników są projektowane zgodnie z normami EN i ISO.

Możliwości wykorzystania

  • materiały sypkie (wapń, cement, popiół lotny, odpad drzewny, żwir, granule, sól, sadze)
  • płyny (woda pitna, ścieki, woda gaśnicza, woda odsolona, solanka, ropa naftowa, amoniak)
  • rolnictwo (zboża, gnojowica, gnojówka, nawozy płynne, pasze, kiszonka)
  • pozostałe (zbiorniki dla oczyszczalni ścieków, zbiorniki dla biogazowni, zbiorniki gazu, fermentory)