Příprava a realizace projektů

Odbor provádí tuto činnost ve třech fázích

1. Výběrové řízení

 • Převzetí specifikací strojů a zařízení (dlouhá dodací lhůta), plánování realizace
 • Převzetí a kontrola úplnosti realizační projektové dokumentace
 • Příprava výzvy k účasti ve výběrovém řízení
 • Výzvy k předkládání nabídek
 • Komunikace s nabízejícími během nabídkového řízení
 • Převzetí a posouzení nabídek
 • Komunikace s nabízejícími - upresňovávanie a doplnění nabídek

2. Smluvní řízení

 • Vyhodnocení nabídek, sledování nákladů
 • Výběr dodavatelů / subdodavatelů, vyjednávání obchodních smluv
 • Uzavření kontraktů na dodávky výkony a služby

3. Realizace

 • Komunikace s investorem a dodavateli (prostory a napojení energie, zřízení staveniště, skladování)
 • Příjem dodávek a skladování, sledování kvality
 • Zahájení realizace
 • Řízení stavby, odborný dozor při výstavbě, koordinace dokumentace stavby
 • MC a individuální zkoušky, kompletování dodavatelské dokumentace
 • Předání, převzetí a kolaudace
 • Komplexní zkoušky a příprava k náběhu
 • Puštění médií, zahájení zkušebního chodu a garanční testy