Průmyslové a sportovní stavby

Jedná se o široký sortiment produktu, a to zejména

  • průmysl a energetika: stavební konstrukce výrobních hal, technologické konstrukce pro výrobní zařízení, obslužné plošiny, spojovací koridory, potrubní a kabelové mosty,   
  • sportovní zařízení: zastřešené haly, tribuny, skokanské můstky,
  • skladové areály: nosné konstrukce hal,
  • občanská vybavenost: obchodní a nákupní centra, administrativní budovy, kulturní stavby, vyhlídkové věže, odbavovací haly,
  • telekomunikace:  stožáry a věže televizních a rozhlasových vysílačů.

Realizaci služeb provádíme na území ČR i v zahraničí. Rozsah působnosti služeb je od jednodušších staveb až po zajištění technicky a časově náročnějších projektů.