Psychologická laboratoř

PSYCHOLOGICKÁ LABORATOŘ

Virtuální prohlídka

Svou historii píše psychologická laboratoř českého strojírenského lídra již od roku 1923 a je tak nejstarším průmyslovým psychologickým pracovištěm na území České a Slovenské republiky. Účelem jejího vzniku bylo podstatné snížení neustále zvyšující se úrazovosti a zdokonalení výběru dělníků ve Vítkovických železárnách. V úspěšné tradici pokračuje i současné psychologické pracoviště, které poskytuje psychologické služby skupině společností VÍTKOVICE MACHINERY GROUP i externím zákazníkům.

SLUŽBY PSYCHOLOGICKÉ LABORATOŘE

  • Posuzování psychické pracovní způsobilosti pro výkon rizikových profesí, tj. profesí se zvýšenou neuropsychickou zátěží, s vysokými nároky na pozornost a reakce, kde je riziko způsobení úrazu, nehody, ekologické anebo technologické havárie (jeřábníci, řidiči, strojvedoucí a obsluha dalších drážních vozidel, operátoři, strojníci a další profese na vyžádání lékařů či pracoviště) - slouží jako prevence úrazovosti a předcházení škod.
  • Posuzování osobnostních předpokladů pro výkon vybraných funkcí (manažeři různých úrovní, obchodníci a obchodní zastoupení v cizině, projektanti a konstruktéři, techničtí pracovníci investičních celků nebo vedoucí projektů, další techničtí pracovníci, asistentky a jiné dle zadání) - slouží pro účely výběru, rozmisťování a přeřazování zaměstnanců či pro potřeby osobního rozvoje jednotlivců, včetně kariérového poradenství (zejména u nově nastupujících absolventů středních a vysokých škol v rámci adaptačního programu).
  • Firemní poradenství při řešení mezilidských vztahů v pracovních skupinách, konfliktů, pracovního chování zaměstnanců, sestavování pracovních týmů a individuální poradenství při řešení problémů zaměstnanců ať už osobního, rodinného nebo pracovního charakteru.
  • Expertizní a konzultační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů (hodnocení zaměstnanců, motivování a ovlivňování jejich výkonnosti, řízení kariéry), spolupráce při řešení úkolů z oblasti řízení a organizace (organizační kultura, analýza a řešení komunikace).
  • Lektorská činnost a výcvik měkkých dovedností (sebepoznání, komunikace, řešení konfliktů, zvládání stresu a další).