RIMaSys

Zvýšení prevence proti závažným haváriím energetických celků pomocí metod inspekce a údržby

Založených na základě rizika ve spojení s metodami diagnostického sledování životnosti

Program RIMaSys byl vytvořen dotačním projektem VG20132015109 Ministerstva vnitra ČR. Hlavním výstupem projektu Vg20132015109, který byl ukončen v roce 2015,  je software RIMaSys zaměřený na usnadnění plánování a optimalizaci inspekcí zařízení EPR-II a tím i ke snížení rizika vzniku havárie.

Součástí programu RIMaSys je průběžně zpracovávaná dokumentace systému včetně popisu programu, instalace a návodu na použití. Vedlejšími výsledky projektu jsou články ve sbornících a odborných periodikách včetně uvedení informace o poskytnuté podpoře poskytovatelem.

Implementační program RIMaSys dnes slouží pro zajišťování integrity a spolehlivosti provozovaných energetických zařízení. Inspekčními kontrolami je zjišťován stav komponent  a měřením jednotlivých zařízení (pomocí NDT metod) technické parametry v čase. Program RIMaSys vyhodnocuje stav opotřebení provozovaných zařízení a provádí následně výpočet teoretické životnosti zařízení. Výstupem je pak určení kritických míst zařízení z pohledu životnosti a výsledky zpřesňují požadavky na stanovenou pravidelnou údržby zařízení, nutnost oprav, a dobu odstávky. Snižuje se tak nebezpečí havárie zařízení, zvyšuje bezpečnost provozu a stálost dodávky produkce.

Tvůrce produktu

Majitelem a marketingovou nabídku provádí VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., PJ Engineering. Marketingově je stanovena cena produktu (Program RIMaSys) na 180 000,- Kč s nutností doplnění databáze sledovaných míst.


Kontakt:

  • Ing. Zdeněk Ramík
  • T: 725 404 729, E: zdenek.ramik@vitkovice.cz
  • VÍTKOVICE ÚAM a.s.,
  • Ruská 2887/101,  703 000 Ostrava-Vítkovice
  • pracoviště Purkyňova 648/125, 612 00 Brno-Medlánky

Implementační manažer

  • Ing. Libor Fiala
  • T: 724 936 233, E: libor.fiala@vitkovice.cz
  • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice