Program

 

Program prvního dne [30.10.2017]

Čas Název Jméno Prezentace, Téma
9:00-10:00 Registrace    
10:00-10:30 Přivítání, úvodní řeč Olga Sehnalova, Poslankyně Evropského parlamentu
Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava
Jakub Unucka, náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Moravsloslezského kraje
Martin Pichl, Ministerstvo dopravy České republiky,
Zástupce ředitele a vedoucí oddělení ITS a výzkumu a vývoje
 
10:30-11:00 Prezentace Andy Rooke, ERTICO Project Coordinator, Senior Manager – Transport & Logistics I-HeERO – About the project and results
11:00-11:30 Prezentace Bob Williams, Convenor CEN TC278 WG15 What will be after I-HeERO and certification side
11:30-12:00 Prezentace Harold Linke, HITEC Luxembourg S.A New generation of 112
12:00-12:30 Prezentace Mick Trosh, Satellite Applications Catapult Activity 2 – results
12:30-13:30 Oběd    
13:30-15:00 Živá ukázka simulované dopravní
nehody of eCall for HGV
Konsorciu český firem Ministerstvo Dopravy česká republiky, DEKRA,
TELEMATIX, VITKOVICE IT SOLUTIONS, + SAMSUNG
 
15:00-15:15 Přestávka na kávu    
15:30-16:00 Prezentace českého konsorcia    
16:00-16:30 Prezentace Zeljko Jeftic, Head of Global Innovation at the IRU Why we started with eCall for HGV?
16:30-17:00 Prezentace Risto Oorni, VTT Finland PSAP in Finland
17:00-17:30 Přestávka na kávu    
17:30-18:00 Prezentace    
18:00-22:00 Večeře Doprovodný program + poslech cimbálové muziky FCM Radegast  

 

Živá ukázka simulované dopravní nehody of eCall for HGV [13:30-15:00]

Simulovaná havárie nákladního vozu SCANIA z LC SLOVAKTRANS s tříkomorovou cisternou s různými nebezpečnými látkami v režimu ADR v jedné cisterně. SCANIA se srazí s vozidlem TATRA Tracks Phoenix, které neveze nebezpečný náklad.Obě nákladní vozidla jsou vybaveny systémem IVS eCall pro HGV plus Drivers tablet.

Třetím vozidlem bude osobní automobil s vybavením eCall pro osobní automobily, osobní auto bude také součásti dopravní nehody.

Simulace dopravní nehody bude ve venkovních prostorách areálu DOV Dolní Vítkovice.

V sále bude instalována plnohodnotná platformu DEMO PSAP včetně obsluhy operátora IZS, služby tísňového volání 112, video z této místnosti bude přenášeno prostřednictvím video kanálu na venkovní simulaci dopravní nehody, takže účastníci mohou vidět jak simulaci dopravní nehody tak situaci, kterou vidí na dispečinku IZS-Integrovaný Záchranný Systém.

Na obrazovce PSAP, která bude vysílána dálkově pomocí dálkového přenosu videa, bude systém eCall pro HGV postupně zobrazovat volání od vozu od SCANIA a následně eCall pro HGV z TATRA a nakonec eCall z osobního automobilu.

Celý proces bude také prezentován následně uvnitř haly Hlubina a vysvětlen celý proces eCall pro těžká nákladní vozidla. Jako součást demonstrace bude probíhat nejdříve ukázka schéma A a pak schéma B. Ukážeme obě schémata.

 

Další aktivity prvního dne

Mluvčí budou postupně prezentovat myšlenky a výstupy Activity 2, projektu I-HeERO novu generaci eCall tzv NG ECall 112 New Generation.

 

Program druhého dne [31.10.2017]

  Čas Název
  9:00 Setkání na parkovišti DOV
Skupina 1 9:15-10:30 Integrované Bezpečnostní Centrum Moravskoslezského kraje
Skupina 2 9:15-10:30 Národní Dopravní Informační centrum České republiky
Skupina 3 9:15-10:30 Superpočítač Salomon at IT4 Innovation, (superpočítač Vysoké Školy Báňské Technické Univerzity Ostrava)

Podprojekty:
RODOS – Rozvoj Dopravních Systemů
FLOREON – Prevence proti povodním
  10:30-11:30 Přesun do Kopřivnice na Polygon
  11:30-13:00 Oběd na Polygonu TATRA TRUCK v Kopřivnici
  13:00-16:00 Prezentace TATRA TRUCK
  16:00-17:00 Přesun do Ostravy Svinova