Smaltované nádrže

Smaltované nádrže

Nadzemní nádrže šroubované ze smaltovaných plechů jsou vyráběny ve společnosti VÍTKOVICE více než 40 let. Smaltované nádrže lze použít pro skladování kapalných i sypkých materiálů. Nádrže jsou také základním stavebním prvkem environmentálních technologických souborů, jako jsou čistírny odpadních vod a bioplynové stanice. SMALT je celistvý, hladký a lesklý povlak silikátového skla natavený na kov.

Smalt je dvouvrstvý a vypaluje se v průběžné peci při teplotě vyšší než 800 °C. Ocelová válcová skořepina nádrže je sestavena z oboustranně smaltovaných plechů, které jsou spojeny speciálními šrouby a utěsněny trvale pružným tmelem. Spojovací materiál a příslušenství pláště jsou opatřeny povrchovou úpravou. Nádrže jsou dimenzovány v souladu s normami EN a ISO.

Možnosti použití

  • sypké hmoty (vápenec, cement, popílek, dřevní odpad, štěrkopísky, granule, sůl, saze)
  • kapaliny (pitná voda, odpadní voda, požární voda, odsolená voda, solanka, nafta, amoniak)
  • zemědělství (obiloviny, kejda, močůvka, kapalná hnojiva, krmné směsi, siláž)
  • jiné (nádrže pro ČOV, nádrže pro BPS, plynojemy, fermentory)