Společensky odpovědná firma

SKUPINA VÍTKOVICE  – společnost odpovědná ke své budoucnosti i k budoucnosti svého okolí

Skupina VÍTKOVICE patří neodmyslitelně k Moravskoslezskému kraji a jeho krajskému městu Ostrava. Již od počátku své existence ovlivňují život lidí v regionu a cítí za ně spoluzodpovědnost, přispívají k unikátnímu a nezaměnitelnému rázu regionu.

Aktivity skupiny v rámci společenské odpovědnosti odrážejí její klíčové hodnoty, jimiž jsou vzdělanost, kreativita, inovace, tradice a hrdost na Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele.

Klíčový projekt

Dolní Vítkovice – průmyslový areál s živým a rostoucím průmyslovým zázemím na jedné straně, na druhé straně s Národní kulturní památkou Důl Hlubina, koksovnou a Vysokými pecemi Vítkovic, které jsou od roku 2008 uvedeny v seznamu Evropského kulturního dědictví.

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je zachovat průmyslové dědictví v Dolní oblasti Vítkovic a dát současně tomuto prostoru moderní a užitečný obsah – zejména v podobě vzdělávacích a kulturních aktivit.

Projekt Nové Vítkovice zahrnuje kromě lokality Dolních Vítkovic i otevírající se prostor pro přeměnu velkého území Ostravy podél řeky Ostravice a také další realizace developerských projektů na území Ostravy.

V rámci svých CSR aktivit skupina VÍTKOVICE:

 • Podporuje technické vzdělávání mládeže Malý a Velký světa techniky, které podporují zájem o svět a o vzdělání v objektech Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.
 • Podporuje vzdělanost, udělování prospěchových stipendií na podnikové VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE.
 • Investuje do inovací prostřednictvím implementace moderních technologií, vědecko-výzkumné spolupráce i zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.
 • Investuje do rozvoje Moravskoslezského kraje nejen vytvářením pracovních míst, ale i podporou aktivit významných pro místní komunitu – ať už jsou to aktivity sportovní nebo společenské, zejména podpora festivalu Colours of Ostrava a jiných akcí v multifunkční aule GONG, zrekonstruovaných objektech Dolu Hlubina a Bolt Tower s kavárnou Bolt Café.

OCENĚNÍ 

Skupina VÍTKOVICE je v oblasti CSR držitelem následujících ocenění:

 • Národní cena ČR - Společenský odpovědná firma VÍTKOVICE, a.s. 2010
 • Dolní oblast Vítkovice -  „Evropské dědictví" MK ČR – 2008
 • DOV – evropská destinace nejvyšší kvality – EDEN 2011
 • Odpovědný leader CSR 2011, VÍTKOVICE, a.s. – Ing. Jan Světlík, předseda představenstva
 • Manažer roku 2012 – Ing. Jan Světlík, předseda představenstva VÍTKOVICE 
 • Multifunkční aula Gong – stavba roku 2012 – Statutární město Ostrava
 • Cena Grand Prix – Gong 2012 MSK
 • Cena Best of Realty - Ing. Jan Světlík – zvláštní cena poroty 2012, projekt Nové Vítkovice
 • Multifunkční aula Gong – stavba roku 2013 – ČR
 • Europa Nostra Awards – Special Mention of the Jury – 2014
 • European Design Awards – 2014 – Gong