Technické expertizy

Technické expertizy

Komplexní akreditované služby z oblasti zkoušení a kalibrací. Matematické modelování zaměřené na statické, dynamické a teplotně dilatační analýzy.

Zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti a nedestruktivního zkoušení, výroba zkušebních těles; kalibrace měřidel v oborech délky, rovinného úhlu, momentu síly, tvrdosti, tlaku, teploty, elektrických veličin a hmotnosti.

Provádíme aplikovaný a experimentální výzkum v oblasti technických výpočtů, analýz a návrhů konstrukcí ve strojírenství a stavebnictví.

 • zkoušení materiálu
 • akreditace
 • chemická analýza
 • korozní zkoušky
 • zkoušení neželezných kovů ( Ti,Cu,Ni,Al, Co…)
 • metalografie
 • mechanické vlastnosti
 • NDT
 • kalibrace měřidel
 • prodej měřidel
 • matematické modelování
 • životnost konstrukcí
 • teplotně-dilatační analýzy
 • hydraulické a aerodynamické výpočty