Technologie Geocortex

Technologie Geocortex

Pro tvorbu a správu mapových úloh a mapových aplikací (webových a mobilních) bude použít mapový redakční systém – Geocortex Essentials od společnosti Latitude Geographics, jehož je naše společnost výhradním distributorem pro Českou republiku a Slovensko.

Latitude Geographics:

 • Softwarová společnost zaměřená na Esri ArcGIS platformy
 • Esri Platinum Partner
 • Esri Partner roku 2010
 • 95+ zaměstnanců
 • 1400+ řešených projektů po celém světě

 

Nasazení technologie Geocortex:

 • Snižuje náklady na vývoj
 • Zvyšuje rychlost vývoje
 • Snižuje náklady na údržbu aplikace
 • Snižuje náklad na upgrade aplikace
 • Podporuje znovupoužitelnost a sdílení kódu
 • Aplikace nejsou nahrazeny novějšími verzemi, upgradovány jsou použité Esri technologie
 • Jakmile dojde k upgradu frameworku, přibyde nová funkcionalita

 

Referenční implementace:

Geocortex Essentials

Geocortex Essentials je prostředí (SDK/framework) pro tvorbu profesionálních webových a nativních mobilních GIS aplikací nad Esri ArcGIS platformou.

Hlavní výhody:

 • Jde o produkt s pravidelnými cykly vývoje, ne o nepodporovaný kód.
 • Více jak 1400 implementací ve světě.
 • Disponuje těsnou integrací s ArcGIS technologií (ArcGIS Server, ArcGIS Online, Portal for ArcGIS).
 • Podporuje nově vydané verze ArcGIS technologií.
 • Zahrnuje technickou podporu a školení.
 • Poskytuje možnost sdílení kódu napříč aplikacemi.
 • Pravidelný upgrade a nové prvky a funkce jsou součástí produktu.
 • Podporuje nové platformy včetně mobilních zařízení (online, offline režim).
 • Podporuje nové operační systémy a standardy včetně iOS, Androidu, Windows a HTML5.

Geocortex Essentials poskytuje bezkonkurenční možnosti a podporu infrastruktury pro webové a mobilní mapové technologie Esri. Tento SDK/framework a komponenty výrazně redukují náklady na vývoj a omezují rizika, zároveň zachovávají plnou flexibilitu vývoje. Od jednoduchých po komplexní, od desktopu po mobilní, od server/klient po cloudová, pokrytí všech aplikačních možnosti. Využitím výhod opakovaného použití komponent a síly unifikovaného vývojového prostředí pro vývoj a rozvoj vašich ArcGIS mapových aplikací jste schopni dělat věci jako nikdy před tím v neporovnatelně kratším čase. Geocortex Essentials pomáhá tvořit díla okamžitě a zároveň být v koordinaci s nejnovějšími trendy Esri technologií.

 

Geocortex Essentials Manager (REST Manager)

Geocortex Essentials Manager umožňuje vytvářet a spravovat mapové úlohy (stránky) a řídit publikace mapových aplikací (webových, mobilních) v prostředích vývoj, testování a produkce. Geocortex Essentials Manager je plně dokumentovaná sada komponent, postupů a dalšího vybavení a opatření, která umožňuje tvorbu a správu mapových úloh (stránek) a mapových aplikací (webových, mobilních), a to ve smyslu požadavků zadavatele.

 

 

Geocortex Analytics

Geocortex Analytics shromažďuje a uchovává data o systému po celou dobu běhu. Uživatelé mohou sbírat a uchovávat historická data a také získávat okamžité informace o stavu systému. Jedná se o jednotné rozhraní pro shromažďování informací o: serverech (fyzických počítačích), instancích ArcGIS for Server (GIS serverech, clusterech a místech), službách ArcGIS for Server (mapových službách, geokódovacích službách, geoprocessingových službách, feature službách, obrazových službách atd.), Portal for ArcGIS, ArcGIS Online, instancích Geocortex Essentials, mapových úlohách Geocortex Essentials a webových aplikacích (šablonách Esri, Geocortex prohlížečích a aplikacích).

Nasbírané informace jsou dále rozděleny do tří různých případů užití:

 • Stav (co se děje právě teď)
 • Trendy (ROI a statistiky za nastavené období sledování)
 • Vazby (vazby a závislosti mezi různými součástmi systému, jakými jsou například vrstvy, mapové služby, webové mapy a aplikace)

Zatímco nástroje od Esri (případně jiné produkty) některé z uvedených možností nabízejí, Geocortex Analytics je jediným nástrojem pro shromažďování takto bohatého souboru dat, který organizacím umožní lepší rozhodování v oblasti publikování služeb a aplikací.

Geocortex Workflow 5

1. Geocortex Workflow 5

Geocortex Workflow 5 je pracovní postup, který zajišťuje zpracování mapové úlohy, jejíž výsledek vidí uživatel ve webové nebo nativní mapové aplikaci. Jako příklad jednoduché mapové úlohy může být třeba vyhledání adresy uživatelem z nabízených kandidátů na formuláři a jejich zvýraznění v mapě.

Mapová aplikace, kde lze použít Geocortex Workflow 5, může být vytvořena pomocí:

 • Geocortex Essentials Manager (tvorba online a offline aplikací).
 • Web AppBuilder for ArcGIS (tvorba online aplikací).

Hotová workflow jsou nasdílena na ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS.

Geocortex Workflow 5 se vytváří pomocí nástroje Geocortex Workflow 5 Designer. Jako skriptovací jazyk slouží Javascript.

2. Geocortex Workflow 5 Designer

Geocortex Workflow 5 Designer je samostatný produkt, který lze koupit i bez licence pro Geocortex Essentials Manager. Geocortex Workflow 5 Designer se spouští ve webovém prohlížeči.

Výhody:

 • Při sestavování workflow si lze si vybrat ze 150 vestavěných aktivit.

3. Použití Geocortex Workflow 5 v nástroji Web AppBuilder for ArcGIS

Pracovní postupy Geocortex Workflow 5 se přidávají do Web AppBuilderu for ArcGIS prostřednictvím předpřipravených widgetů Geocortexu, které jsou hostovány na webovém serveru.

Widgety Geocortexu je třeba nejprve registrovat v Portal for ArcGIS (nebo ArcGIS Online) a poté je ve Web AppBuilderu for ArcGIS přiřadit do webové aplikace - viz:

Vlastní Geocortex Workflow 5 vybereme z hotových workflow při konfiguraci widgetu – viz:

4. Použití Geocortex Workflow 5 v nástroji Geocortex Essentials Manager