Tlakové a netlakové částí kotlů, kotelen a energetických zdrojů

Rekonstrukce/výstavba nových dodávek tlakových a netlakových částí kotlů, kotelen a energetických zdrojů

V rámci rekonstrukce nebo výstavby nových velkých investičních akcí v klasické energetice realizujeme dodávky jednotlivých obchodních balíčků, provozních souborů a storojně-technologických uzlů v rozsahu dle požadavku zákazníka. V projektové a konstrukční fázi projektů jsme schopni zajistit zpracování dokumentace až do výrobní dokumentace a následně dle této dokumentace provést výrobu, montáž a uvedení do provozu.

Jedná se jednak o dodávky tlakového celku (tlakových nádrží, bubnů, komor, membránových stěn, teplosměnných ploch, tlakových potrubních systémů, ohříváky, separátory), netlakové části kotle (vzduchové a spalinové kanály, nosné ocelové konstrukce, bandáže, sušící šachty, a další), technologie kotelny (zauhlování, mlýnské okruhy, odstruskování, odpopílkování, atd.) a ostatní technologie bloku (spojovací potrubí, potrubní mosty, technologie odsíření, odlučování částic, doprava vedlejších energetických produktů, chladící okruh, čistírny odpadních vod, smaltované nádrže a jiné).