Tlakové a netlakové částí pro klasickou energetiku

Dodávka tlakových a netlakových částí pro klasickou energetiku

Nabízíme ve vlastních výrobních jednotkách výrobu tlakových a netlakových částí kotlů a dalších technologií energetických zdrojů dle vlastní i cizí dokumentace. Jedná se o výrobu tlakových částí (napájecích nádrží, kotlových bubnů, kotlových těles, tlakových nádob, komor, membránových stěn, teplosměnných ploch, tlakových potrubních systémů, separátorů, ohříváků, a dalších komponent tlakových systémů), netlakových částí (vzduchové a spalinové kanály, nosné ocelové konstrukce, bandáže, sušící šachty a další netlakové části) a ostatní technologie (spojovací potrubí, potrubní mosty, zauhlování, mlýnské okruy, odstruskování, odpopílkování, doprava vedlejších energetických produktů, komponenty chladícího okruhu, čistírny odpadních vod, smaltované nádrže a jiné).