Tribuna BOSPOR v Bohumíně

Tribuna BOSPOR v Bohumíně

Novostavba

Objednatel:Město Bohumín
Místo stavby:Bohumín
Realizace:06/2014 - 12/2014
Finanční objem:3,785 mil. Kč bez DPH

Novostavba tribuny pro sledování fotbalových utkání v Novém Bohumíně, s kapacitou 235 sedících diváků, 4 místy pro imobilní diváky.

Jedná se o samostatně stojící ocelovou konstrukci se zaoblenou střechou, půdorysně tvaru obdélníku, rozměrů 31,60 x 5,45 m, výška od terénu po střešní konstrukci je 5,80 m.

Dešťové vody ze střechy tribuny jsou od střešních žlabů sváděny dvěma dešťovými svody, napojenými na přípojku dešťové kanalizace. Tato přípojka je napojena do vsakovacího objektu, provedeného do hloubky -7,82 m pod terén, s napojením na bezpečnostní přepad.

Současně byly repasovány ocelové sloupky oplocení, staré plotové pletivo bylo nahrazeno novým, poplastovaným pletivem.

Manipulační plocha, řešící přístup k tribuně a zázemí, je provedena ze zámkové dlažby.

Záchytný systém zabraňuje ztrátám míčů při střelbě na tréninkovém hřišti. Je proveden do výšky 6,0 m nad terén v délce 35,0 bm. Síť je propylenová, zavěšená na ocelovém lanku.

Fotografie