Údržba a pronájmy

Údržba a pronájmy

V tomto oboru máme dlouholeté a bohaté zkušenosti z vlastních provozů a služeb poskytovaných zákazníkům uvnitř i mimo skupinu VMG. Nabízíme pronájem nemovitostí s poskytovaným facility managementem, kompletní služby v požární ochraně včetně kontrol a oprav prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a stabilních hasicích zařízeních. Dále nabízíme Opravy, údržbu a servis pro obory metalurgie, energetiky, strojírenství a dopravy.

Náš obor je rozsáhlý. Zahrnuje celé široké spektrum činností, od pravidelné 24 hodinové údržby a servisu, přes plánované SO a GO opravy, repasi ND, opravy železničních vozů, traťových svršků, po modernizace strojů a zařízení. Máme vybudováno účinné zázemí vlastní technologie, projekce a konstrukce. Provádíme diagnostická statická a dynamická měření, máme vlastní revizní techniky vyhrazených zařízení. Provádíme konzultační činnost a odborná posouzení v oborech, které servisujeme.

Obor je realizován ve společnostech s projekčními a výrobními možnostmi a zkušenostmi, schopnými vyrábět strojní a technologické montované díly podle vlastní i zákazníkem dodané dokumentace. Zahrnuje výrobu a montáž strojních dílů, jednoduchých strojních celků, úspěšně realizujeme jednoúčelové stroje vlastní konstrukce. Jsme schopni na svých strojích realizovat malosériovou výrobu strojních součástek, v oblasti elektro programu vyrábíme a dodáváme rozváděč VN a NN. Jsme schopni modernizovat troje vybavením řídících systému SIMATIC – řady S7.