VĚDECKOTECHNICKÝ PARK FERRIT

Vědeckotechnický park FERRIT

Demolice, rekonstrukce i novostavba

Objednatel:FERRIT s.r.o.
Místo stavby:Staré Město u Frýdku - Místku
Realizace:10/2013 - 10/2014
Finanční objem:271 mil. Kč bez DPH

Stavba Vědeckotechnický park Ferrit zahrnuje demolici starých objektů (autoservis, 3 části administrativní budovy, velká železobetonová skladovací hala), výstavbu nových inženýrských sítí, přípojek a přeložek, rekonstrukci stávající administrativní budovy SO 01 B a výstavbu nové administrativní budovy SO 01 A, C (železobetonový montovaný skelet s cihelnými vyzdívkami), výstavbu nových hal SO 02, 03, 04 (ocelové haly opláštěné skládaným střešním a stěnovým pláštěm), rekonstrukci stávající trafostanice, vybudování zpevněných ploch kolem nových objektů včetně opěrných stěn, oplocení a terénních úprav. Vybudování nových úseků závěsné dráhy pro přejezd důlních lokomotiv mezi halami.

Objekt SO 01 Vývojové pracoviště je administrativní budovou o třech částech A, B, C. Objekt je plně vybaven všemi profesemi (silnoproud, slaboproud, MaR, vytápění, plynové rozvody, zdravotechnika, VZT a klimatizace, EZS), podlahami, nábytkem, v části C elektrickým osobním výtahem.

Objekt SO 02 Hala vědeckotechnického vývoje je vybaven všemi profesemi, mostovými jeřáby a technologií odsávání zplodin. Zázemí pracovníků je ve dvoupodlažním vestavku a přístavku haly.

Objekt SO 03 a SO 04 Haly pro zkoušení lokomotiv jsou opět vybaveny všemi profesemi a mostovým jeřábem, včetně venkovní závěsné dráhy pro přejezd důlních lokomotiv.

Veškeré práce byly prováděny za provozu firmy Ferrit s.r.o. bez omezení výroby.

Fotografie