VÍTKOVICE, a.s.

 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. je tradiční českou strojírenskou skupinou, která podniká ve vybraných segmentech strojírenské výroby, v oblastech facility managementu, pronájmu moderních školících prostor, v pronájmu nemovitého majetku, správě podnikového know-how a duševního vlastnictví, v prodeji technických plynů.

Společnost je vlastníkem ochranné známky VÍTKOVICE a od nich odvozených obchodních značek vítkovických firem, které navazují na dnes už téměř 190 letou historii strojírenské výroby v Ostravě-Vítkovicích.

I přesto, že v prosinci 2018 slaví značka VÍTKOVICE již své 190 narozeniny, společnost je moderní strojírenskou skupinou, která disponuje unikátní výrobní základnou, vlastním know-how a aplikačním potenciálem uvádět nejmodernější poznatky z výzkumu a vývoje do praxe.

Společnosti skupiny poskytují služby v oborech souvisejících se strojírenskou výrobou, IT službami, automatizací, modernizací technologických linek, zpracováním slitin ve vlastní slévárně, kováním speciálních slitin na unikátním hi-tech rychlokovacím stroji, laboratorním měřením a kontrolou kvality.

VÍTKOVICE, a.s. jsou společensky odpovědnou firmou. Společnost dlouhodobě podporuje industriální Národní kulturní památku – Dolní oblast Vítkovice a je zakládajícím členem spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., který se významně podílí na organizaci kulturních akcí v Ostravě.

Společnost pokračuje v sanačních a rekultivačních projektech v rámci likvidace starých ekologických zátěží. Dlouhodobě se podporují celospolečenské kulturní a sportovní akce nejen v Dolní oblasti Vítkovice, kde společnost sídlí v moderní administrativní budově Silver House.

V neposlední řadě jsou VÍTKOVICE, a.s. zřizovatelem VÍTKOVICE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, ve které se navazuje na počátky organizovaného vítkovického učňovského školství, které je datováno už do druhé poloviny 19. století.

Jsme moderní, flexibilní a odpovědnou skupinou společností, které se zúčastňují realizace ambiciózních projektů.

  • Sídlo: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
  • Tel.: +420 595 951 111
  • Web: http://www.vitkovice.cz
  • IČ: 45193070
  • DIČ: CZ 45193070
  • Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302. Člen koncernu "VÍTKOVICE HOLDING a.s."