VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.

 

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. zaisťuje komplexnú projekčnú a inžinieringovú činnosť v oblasti dodávok veľkých investičných celkov ako sú:

 • Kompletné dodávky podkritických kotlov vrátane ich montáže, záručného a pozáručného servisu
 • Tlakové a netlakové časti pre nadkritické kotly
 • Jadrová energetika
 • CNG Vitall
 • Skladovacie komplexy & EKO Engineering
 • Priemyslové halové systémy
 • Ľahké a ťažké oceľové konštrukcie
 • Zariadenia pre úpravu surovín
 • Koksovne
 • Kusové dodávky
   
 • Sídlo: Zámočnická 13, 811 03 Bratislava
 • Office Košice: Južná trieda 95, 040 01 Košice
 • Tel.: +421/55/6834 182
 • E-mail: slovakia@vitkovice.cz
 • IČO: 35 744 618
 • DIČ: 2020270769
 • IČ DPH: SK2020270769
 • Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Odd.: Sa, vložka č. 1711/B
 • Spoločnosť VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. je členom VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a jej jediným akcionárom je spoločnosť VÍTKOVICE a.s. so sídlom Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava