Vítkovická SPŠ

 

Skupina VÍTKOVICE se podílí na rozvoji vzdělávání v celém Moravskoslezském kraji. Podpora vzdělávání má mnoho podob, ale jeden hlavní cíl, kterým je zvýšení prestiže technických oborů. Skupina VÍTKOVICE aktivně spolupracuje s Národním strojírenským klastrem. V oblasti podpory vzdělávání jde především o projekty na pro změnu vnímání technických oborů a strojírenství.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA je první specializovanou firemní školou a největší soukromou průmyslovou školou v ČR. Škola umožňuje vzdělání v technických oborech zakončených výučním listem nebo maturitních zkouškou. Vznik školy reaguje na zájem zaměstnavatelů o mladé lidi, kteří budou připraveni pracovat v náročných povoláních, především ve strojírenství, hutnictví a elektrotechnice.

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA nabízí unikátní propojení kvalitního vzdělání a praxe v podniku (mimo skupinu VÍTKOVICE i v dalších významných podnicích v regionu), což zajišťuje, že naši absolventi nemají problém najít zaměstnání.

Chceš se stát jedním z nás?

Nabízíme řadu studijních oborů s uplatněním ve společnosti. Pro studenty máme připravena prospěchová stipendia, zajímavé mimoškolní aktivity, domov mládeže, možnost ubytování, fitness centrum a jiné. Naši nejlepší studenti mohou získat pracovní stipendijní smlouvu ve společnostech VÍTKOVICE.