Výroba průmyslových zařízení

Dodávky chemických zařízení

Obor zajišťuje komplexní služby v oblasti dodávek chemických zařízení jako jsou:
kolony, reaktory, absorbéry, separátory, filtry, boilery, trubkové výměníky tepla a tlakové nádoby. Zařízení jsou dodávána od návrhu až po výrobní dokumentaci. Nejpoužívanějším výrobním standardem jsou harmonizované evropské normy a kód ASME. Celá dodávka zařízení je ukončena montáží a zprovozněním.

Vlastní výrobní základna

Vlastní výrobní základna a dlouhodobé zkušenosti v oblasti výzkumu materiálů umožňují dodávat také nádrže pro uskladňování čpavku, chloru, dusíku, etylénu a jiných nebezpečných kapalin a plynů.

Tlakové i beztlaké zásobníky

Obor zajišťuje komplexní služby v oblasti dodávek zásobníkú na uskladňování kapalin a plynů. 

Jedná o dodávky tlakových i beztlakých zásobníků:
tlakové kulové zásobníky do objemu max. 6 000 m3, zasypané válcové zásobníky do objemu 2 200 m3,
válcové stojaté nádrže jednoduché ve všech objemech a velikostech, velkokapacitní nádrže na skladování ropy se záchytnou jímkou a plovoucí střechou až do objemu 125 000 m3 včetně požárního systému, měření a regulace apod.