Výrobní areál společnosti MESA s.r.o. Ostrava - Mošnov

Výrobní areál společnosti MESA s.r.o. Ostrava - Mošnov

Novostavba

Objednatel:MESA s.r.o.
Místo stavby:k.ú. Sedlnice
Realizace:06/2013 - 01/2014
Finanční objem:39,2 mil. Kč bez DPH

Novostavba výrobní a skladovací haly o rozloze 2000 m2, sloužící k montáži a uskladnění dřevěných obalů a jako administrativní zázemí společnosti; včetně příjezdové komunikace, zpevněné plochy a odstavných stání. Nosný systém haly tvoří železobetonový skelet, opláštěný sendvičovými panely. Denní osvětlení je zajištěno zabudovanými prosvětlovacími pásy (162 m2) a střešními světlíky (221 m2). Součástí vybavení haly jsou rovněž jeřáby, regálové systémy, dřevozpracující stroje a třípatrová administrativní budova obsahující kanceláře, šatny, sociální zařízení a kuchyňky.

Fotografie