Aktuality

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Přijímáme přihlášky do 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 pro níže uvedené učební obory Učební obory ...
Zobrazit více...»

Harmonogram vydávaní vysvědčení

Žáci se dostaví dne 30. 6. 2020 do školy ve stanoveném čase. I nadále se všichni žáci ve škole řídí pravidly pro ochranu zdraví, tzn. ve společných prostorech nosí roušku a...
Zobrazit více...»

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Termín odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, to je do  23.června 2020. Učební obory Elektřikář – silnoproud ...
Zobrazit více...»

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek

Harmonogram MZ 2020 Harmonogram ZZ 2020 Čestné prohlášení  
Zobrazit více...»

Aktuální informace pro žáky (zákonné zástupce) 1., 2. a 3. ročníku

Vážení rodiče, milí žáci, od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků nižších ročníků, tj. 1., 2. a 3. (maturitních oborů), ve škole za účelem dobrovolných...
Zobrazit více...»

Aktuální informace k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ) 2020

Dne 13. 5. 2020 byly na adresy uvedené v přihláškách zaslány pozvánky k JPZ. Datum konání je 8. 6. 2020 (pondělí) v 8:30 hod. K vykonání zkoušky se dostavte v...
Zobrazit více...»

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních škol za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází: ze známek získaných v 2. pololetí v době do 10. března 2020 podpůrně z...
Zobrazit více...»

Aktuální informace k maturitním zkouškám 2020

Dne 13. 5. 2020 byly na adresy uvedené v přihláškách zaslány pozvánky na DT, které se konají: 1. 6. 2020 (pondělí) 8:00 hod.  Matematika ...
Zobrazit více...»

Informace k přijímacímu řízení a ukončování SŠ vzdělávání

Vážení rodiče, děkujeme, že jste se rozhodli podat přihlášku na naši školu. Vaše přihláška byla zařazena do přijímacího řízení, které proběhne v termínu stanoveném...
Zobrazit více...»

Pronájem kancelářských prostor

Vítkovická střední průmyslová škola nabízí kancelářské prostory k pronájmu. nabídka
Zobrazit více...»

Informace pro žáky VSPŠ

Sledujte IS Bakaláře nebo své e-mailové schránky, kde Vám budou zasílány studijní materiály. Připadně dle individuální domluvy s vyučujícím.
Zobrazit více...»

Mimořádné opatření ředitele školy

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým je s účinností ode dne 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost...
Zobrazit více...»

Upozornění – informace o koronaviru

Krajský úřad Moravskoslezského kraje situaci výskytu koronaviru aktivně monitoruje a je v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí MSK.   Doporučení ...
Zobrazit více...»

Lyžařský kurs

Od 23. do 28. února probíhal lyžařský kurz pro žáky naší školy ve Vrbně pod Pradědem, kterého se zúčastnilo celkem 36 studentů ze tříd LX1E, AU1, LX2. Ti se na sjezdovkách...
Zobrazit více...»

Žák Vítkovické střední postupuje do celostátního finále soutěže KOVO Junior 2020

Ve středu 4. března se konalo na naší škole krajské kolo soutěže  v oboru obráběč kovů, KOVO Junior 2020. Celkem se této tradiční akce zúčastnilo sedm škol a sedm...
Zobrazit více...»

Velký úspěch našeho žáka Aleše Kubaly v soutěži Autoopravář Junior 2020

V pondělí 17. února se konalo v prostorách SŠTO Havířov regionální kolo soutěže Autoopravář Junior 2020. Zúčastnilo se ho celkem 14 soutěžících z 11 škol...
Zobrazit více...»

Informace o lyžařském kurzu

Lyžařský výcvikový kurz se letos koná ve Vrbně pod Pradědem ve ski areálu Vrbno a ubytování je v pensionu U Hradilů. Termín konání je od 23.2. do 28.2. 2020, kurzu se účastní...
Zobrazit více...»

Exkurze Prahy

V předvánočním čase 11.–13. prosince 2019 se 46 žáků VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY oborů „Ekonomika a podnikání" (třídy PX1, PX2, PX3S), „Truhlář, elektrikář" (třída...
Zobrazit více...»

Mistr České republiky v Bowlingu

Matěj Vojkovský ze třídy LX2 (obor Letecký mechanik) získal na Mistrovství České republiky v Bowlingu úžasné první místo v kategorii juniorských dvojic! Matěj už dříve...
Zobrazit více...»

Příprava na státní přijímací zkoušky!!!

Pro budoucí žáky středních škol nabízíme přípravné kurzy na státní přijímací zkoušky z ČESKÉHO JAZYKA ve dnech 25. 2. 2020 a 10. 3. 2020 a z MATEMATIKY ve dnech 18....
Zobrazit více...»