Aktuality

Zpět

Exkurze do firmy SECO Tools CZ s.r.o.

Ráno 14. listopadu 2018 zastihlo skupinu 15 našich studentů usazených v autobuse, směřující k Brnu do jedné z dlouholetých firem zabývajících se výrobou obráběcích nástrojů a zkoumáním technologií pro nejefektivnější práci s nástroji pro třískové obrábění. Firmu SECO Tools CZ s.r.o.

Tato akce se uskutečnila pod záštitou národního strojírenského klastru. Jednalo se o spojení vybraných žáků strojírenských oborů ze tří středních škol v našem regionu. Střední průmyslová škola v Ostravě, Vítkovická střední průmyslová škola a Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a jazyková škola ve Frýdku – Místku.

Na firmě SECO se nás ujal Ing. Matějíček, který nás seznámil s historií firmy, jejími záměry, výrobou obráběcích nástrojů a následně nás fundovaně seznámil s problematikou třískového obrábění.

Firma má své počátky již od r. 1611 založením společnosti Fagersta Bruk u řeky Kolbäcksån. V ČR vznikla první pobočka 28. září 1994. Nyní mají hlavní pobočku v Brně a zaměstnávají cca 25 pracovníků.

Odlišují se od své konkurence hlavně schopností aplikovat nabízené a vyráběné produkty optimálním způsobem. Jedním z nejnovějších pokroků firmy je vylepšení technologie povlakování břitových destiček Duratomic o nové funkce, čímž firma posunula výkon y v obrábění kovů na další úroveň.

Společně jsme všichni mohli řešit a zvažovat výhody a nevýhody různých způsobů obrábění, vlivů a změn při nastavování pracovních úhlů nástrojů.

Hlavní témata

  • Základní značení nástrojů – Matice Secolor
  • Způsoby oddělování třísek
  • Problém vlivu „výmolu" na tvorbu třísky
  • Obrobitelnost materiálu a působící vlivy
  • Opotřebení a poškození nástrojů
  • Upínače nástrojů
  • Řezné podmínky v návaznosti na řezné otáčky a posuv
  • Operace frézování a soustružení
  • Průběh tvorby třísky a ovlivňující faktory (tvar třísky-barva-posuv-řezná rychlost)
  • Vliv změny pracovního úhlu nastavení

Po odborné přednášce následovaly praktické ukázky obrábění na zkušebním pracovišti firmy.  Studenti ochotně spolupracovali, zajímali se a kladli i dotazy na možnosti strojů, nástrojů a na zkušenosti odborníků, kteří představovali patřičné nástroje s jejich výhodami i nevýhodami.

Zpracoval: Ing. Vladimír Polehňa