Aktuality

Zpět

Exkurze na letištích v Ostravě a Praze

Ve dnech 3. a 4. prosince se 48 žáků VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY oborů Letecký mechanik a Elektrotechnik (třídy LX1, LX2 a LX3E) a čtyři pedagogové zúčastnili několika velmi zajímavých exkurzí v rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK).

První den začal exkurzí na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě (Mošnov). Žákům bylo umožněno nahlédnout do prostorů určených pro třídění zavazadel a projít se místy pro parkování důležité techniky zajišťující bezpečný provoz letiště včetně budovy hasičské zbrojnice. Letištní autobus, určený pro exkurze, umožnil našim žákům rychlý a bezpečný pohyb po letištní ploše, během kterého nás průvodce exkurze, pan Tomáš Lakatoš (supervizor odbavení letadel), seznámil s provozem na letišti a následně zodpověděl všechny dotazy týkající se provozu, typů letadel i další techniky související s ostravským letištěm.

Následně jsme se autobusem přesunuli do hlavního města České republiky, kde jsme navštívili Národní technické muzeum. Zde si žáci prohlédli mnoho zajímavých expozic – například historii letectví, navigačních systému anebo astronomie.

Ve večerních hodinách se žáci v doprovodu pedagogů vydali na Staroměstském náměstí, navštívili místní vánoční trhy a okusili i atmosféru nastávajících tradičních českých Vánoc.

Druhý den jsme zahájili exkurzí v Národní technické knihově, kde byly žákům představeny prostory knihovny, široký fond technických publikací a automatizovaná zabezpečovací technika starající se o bezproblémový a bezpečný provoz celé knihovny.

Hlavním bodem druhého dne exkurzí bylo Letiště Václava Havla Praha. Na Terminálu 3 se žáci rozdělili do dvou skupin, které poté absolvovaly předem definované trasy (odletová hala, letištní plocha a technické zázemí provozní techniky). Po bezpečnostním odbavení nastoupili žáci do přistaveného autobusu, který je provezl po letištní ploše, kde se mohli „v přímém přenosu" podívat na přílety a odlety letadel různých typů do různých destinací. Největším zážitkem bylo přistání letadla Fly Emirates A380, které si mohli zblízka prohlédnout a zároveň se seznámit s veškerými pracovními postupy souvisejícími s příletem a odletem letadla tohoto typu.

Návštěvy obou letišť určitě přispěly k rozvoji jejich odborných znalostí a ukázaly jim, jak je práce v oboru letectví prestižní, náročná a vážená.