Aktuality

Zpět

Informace pro žáky VSPŠ

Sledujte IS Bakaláře nebo své e-mailové schránky, kde Vám budou zasílány studijní materiály. Připadně dle individuální domluvy s vyučujícím.