Aktuality

Zpět

Květnová Praha, aneb jak získat další gramotnost…

V pondělí 6. května se prostranství před naší Vítkovickou střední průmyslovou školou začalo zaplňovat žáky, kteří vyrazili do Prahy v rámci projektu OKAP, pro podporu čtenářské a matematické gramotnosti.

Cílem bylo seznámit žáky s historií, činností a přínosem Národní knihovny České republiky, Národního muzea, Národní technické knihovny, Národního divadla, Národního technického muzea, a dalších pražských památek.

V pondělí jsme navštívili Národní knihovnu České republiky, která je umístěna v historické budově bývalé jezuitské koleje Klementinum v Praze na starém Městě.

Dále Národní muzeum, kde probíhala Česko-slovenská a Slovensko-česká k 100. výročí založení společného státu.

V úterý jsme absolvovali komentovanou prohlídku Národní technické knihovny, která je jednou z úžasných architektonických staveb naší republiky. Knihovna pečuje o více než 1,1, milionu svazků technické literatury. Stojí v Dejvicích v Praze 6.

Pak jsme byli seznámeni s historií i činností malého vodního díla –TROJA – Podbaba, který využívá rychlosti vody řeky Vltavy k získání elektrické energie.

V Národním divadle jsme se seznámili s jeho rekonstrukcí po zničení požárem a dalšími událostmi kolem jeho scény.

Středeční den jsme v Národním technickém muzeu prošli historií vývoje motorů, jak v automobilovém, motocyklovém i leteckém průmyslu.

Tato exkurze dala všem velké množství informací, zážitků i dalších témat na prohlubování svých znalostí z různých oborů.