Aktuality

Zpět

Povinnosti žáků v době distanční výuky

Tato forma výuky je dle školského zákona povinná. Žáci se řídí platným rozvrhem hodin, který je uveden na Bakalářích. Výuka bude probíhat prostřednictvím platformy Google Classroom, popř.Bakaláři Komens.

Žáci, kteří nemají přístup na internet nebo nemají data, si mohou úkoly vyzvednout po domluvě s učitelem v tištěné podobě na studijním oddělení v době od 08:00 do 14:00 hod. Odevzdat vypracované úkoly mohou opět na studijním oddělení do pondělí následujícího týdne. Neodevzdaný úkol v termínu znamená absenci v počtu hodin týdenní dotace daného předmětu a dle školního řádu je zákonný zástupce nebo zletilý žák povinen tuto absenci neprodleně omluvit, jinak bude považována za neomluvenou.

Toto opatření platí i pro žáky dálkového studia.