Aktuality

Zpět

Mimořádné opatření ředitele školy

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým je s účinností ode dne 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydané v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 ředitel školy vydává následující opatření.

Rušení výuky a uzavření školy platí do odvolání. Žáci i vyučující budou sledovat www stránky školy tak, aby mohli včas zahájit řádnou docházku do školy a pracoviště školy.

Žáci byli informováni o způsobu komunikace s učiteli a možnostech předávání vzdělávacích materiálů elektronickou formou včetně materiálů k procvičení probírané látky.

V období zrušení výuky platí pro žáky, učitele i ostatní zaměstnance doporučení ředitele školy týkající se pravidel a režimu karantény; tato opatření mohou být upřesněna nebo doplněna dalšími rozhodnutími orgánů státní správy.

 

Ing. Josef Lukosz

ředitel školy